Biała maź na bagnecie?

To norma. Powstaje w wyniku mieszania się oparów benzyny z olejem oraz zimnym powietrzem z dolotu.